Disambig.gif За други значења, ААААААААА!

Маааа''''''''''!!! е јазик со кој можат да комуницираат одредена група на луѓе.Јазик на кој при контакт со обични луѓе предизвикува смеење или крстење со левата рака...Тој јазик широко беше користен во Релик,но со тек на време тој јазик се помалку се користеше,што придонесе денес да е во изумирање.Но сеуште постојат луѓе што го користат тај јазик.

Видете исто такаУреди